Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

INNOVANCE free PS Ag

Katalogové číslo: OPGL035

Imunochemické kvantitativní stanovení antigenu volného proteinu S. Latexová reagencie obsahuje dvě protilátky vysoce specifické pro protein S. Reagencie jsou kapalné.