Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

N a1-Antitrypsin

Katalogové číslo: OSAZ09
In-vitro diagnostická reagencie pro kvantitativní stanovení α1-antitrypsinu (α1-proteinázový inhibitor) v lidském séru, heparinizované a EDTA plazmě pomocí imunonefelometrie na systémech BN.