Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

N a2-Macroglobulin

Katalogové číslo: OSAM15
In vitro diagnostická reagencie pro kvantitativní stanovení α2-makroglobulinu v lidském séru a heparinizované plazmě pomocí imunonefelometrie na systémech BN.