Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

N a1-Microglobulin Reagent

Katalogové číslo: OWLA11
In-vitro diagnostická reagencie ke kvantitativnímu stanovení α1-mikroglobulinu v lidské moči s použitím systémù BN.