Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

N Antithrombin III

Katalogové číslo: OSAY09
In-vitro reagencie, sloužící ke kvantitativnímu stanovení antitrombinu III v lidské plazmě pomocí systémù BN.