Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

N Apolipoprotein A-II Reagent

Katalogové číslo: OQBA09
In-vitro diagnostická reagencie pro kvantitativní stanovení apolipoproteinu A-II (Apo A-II) v lidském séru pomocí systému BN.