Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

CardioPhase hsCRP

Katalogové číslo: OQIY13
CardioPhase® hsCRP je in-vitro diagnostická reagencie pro kvantitativní stanovení C‑reaktivního proteinu (CRP) nebo vysoce senzitivního CRP (hsCRP) v lidském séru, v heparinové a EDTA plazmě pomocí imunonefelometrie se zesílenými částicemi na systémech BN II a BN ProSpec®.