Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ALB

Katalogové číslo: K1013
Metoda ALB je diagnostický test in vitro pro kvantitativní měření albuminu v lidském séru a plazmě s pomocí systému Dimension Vista®.