Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

A1AT

Katalogové číslo: K7014
Metoda A1AT je diagnostický test in vitro pro kvantitativní stanovení α 1 -antitrypsinu v lidském séru, heparinizované plazmě nebo EDTA plazmě v systému Dimension Vista ® . Měření α 1 -antitrypsinu pomáhá při diagnostice jaterní cirhózy a plicního emfyzému.