Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

APOAI

Katalogové číslo: K7018
Metoda APOAI je diagnostický test in vitro pro kvantitativní stanovení apolipoproteinu A-I v lidském séru, heparinizované plazmě nebo EDTA plazmě v systému Dimension Vista ® . Stanovení apolipoproteinu A-I pomáhá při diagnostikování a léčbě poruch lipidů, různých jaterních a ledvinových onemocnění a při posuzování rizika aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění.