Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

BFT II

  • Výkon až 60 PT/hod
  • 15 volně programovatelných metod v paměti, ke každé metodě uložená kalibrační křivka s až 9 body
  • Automatický přepočet výsledků dle kalibrační křivky
  • Temperovaný inkubační blok pro reagencie a vzorky
  • Míchání vzorku v průběhu měření
  • Vestavěná termotiskárna pro tisk výsledků a kalibračních křivek
  • Zabudovaný časovač pro inkubaci
  • Autostart i manuální start
  • Kompatibilní s ostatními Siemens a Sysmex koagulometry
On-line objednávky