Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

BN II

Plně automatický nefelometrický systém pro stanovení proteinů ve vzorcích séra, plazmy, moči, likvoru a dalších tělních tekutinách. 61 validovaných metod. Výkon až 225 testů za hodinu. Měřící kyvety na opakované použití. Kontrola přebytku antigenu. Kyvetový rotor a pipetory jsou temperovány na +37 °C. Pro příslušný test je možné uložit v paměti až 3 kalibrační křivky pro různé šarže antiséra. Možnost aplikace vzorků o malém objemu. Vzorky je možno vkládat ve všech běžně používaných typech primárních odběrových zkumavek a v Hitachi a Eppendorf cupech. Najednou lze do přístroje umístit 100 vzorků s možností kontinuálního přidávání. Reagencie, kontroly a standardy na palubě analyzátoru nejsou chlazeny. Identifikace vzorků, reagencií, kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu. Integrovaný systém interní kontroly kvality včetně grafického i početního vyhodnocení je součástí dodávaného software přístroje. Obousměrná komunikace s libovolným laboratorním informačním systémem.

On-line objednávky