Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Centaur® CP

ADVIA Centaur CP je vysoce výkonný stolní imunochemický analyzátor. Široká nabídka metod a krátká inkubace, zajišťující TAT bez snížení efektivity, produktivity a kvality. Vysoká senzitivita a specificita díky přímé chemiluminiscenci s rozvinutou technologií používající akridinium ester.
Chcete vyšší produktivitu? ADVIA Centaur CP umožňuje zajištění provozu a zpracování vzorků kontinuálně – vkládání vzorků, reagencií a spotřebního materiálu bez přerušení práce
Chcete zajistit lepší péči pro pacienty? ADVIA Centaru CP podporuje statimové zpracování vzorků stejně jako stanovení pořadí zpracování rutinních vzorků.
Požadujete snadnější obsluhu? ADVIA Centaur CP má pokročilé funkce pro automatické ředění, reflexní testování a opětovné zpravování vzorků bez zásahu obsluhy.
Chcete více pohodlí? ADVIA Centaur CP používá reagencie připravené k použití, které jsou kontinuálně chlazeny. Stejné reagencie jako ADVIA Centaur XP.
ADVIA Centaur CP je imunochemický systém pro laboratoře střední velikosti. Široká nabídka metod umožňuje jak rozšíření tak konsolidace převodem metod na jeden analyzátor a eliminaci nadbytečných systémů.
ADVIA Centaur CP se snadno obsluhuje, zvyšuje efektivnost a plynulost zpracování vzorků. Nabízí výjimečnou citlivost a specificitu  díky přímé chemiluminiscenci s akridinium esterem.

Manuál

On-line objednávky