Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA 560/560 AL

•    Laser pro měření diferenciálu, impedance pro krevní obraz, absorbance pro hemoglobin
•    26 parametrů včetně 5-populačního diferenciálu leukocytů se dvěma histogramy a scattergramy pro RBC a PLT: BASO, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, P-LCC, P-LCR
•    Výkon až 60 vzorků za hodinu
•    Aspirovaný objem vzorku 110 µl
•    Práce s uzavřenými I otevřenými zkumavkami
•    Propichování zkumavek
•    Kapacita paměti: 100 000 výsledků
•    K systému ADVIA 560 lze připojit autosampler pro 100 vzorků (=ADVIA 560 AL)
•    Externí (ADVIA 560) nebo interní (ADVIA 560 AL) čtečka čárových kódů
•    Tři bezkyanidové reagencie (diluent, lyzační a čistící roztok)
•    ADVIA 560 AL: s čidlem pro rozeznání víčka zkumavky. Zajišťuje promíchání a zpracování jen zavíčkovaných propichovatelných zkumavek

On-line objednávky