Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

CellaVision DM1200

Standardizace mikroskopického diferenciálního krevního obrazu. Zásobník pro 12 nátěrů.  Automatické vložení a uchycení preparátu, předběžné zhodnocení buněk (pre-klasifikace) na minimálně 100 leukocytů (počet hodnocených buněk si definuje uživatel). Automatické dávkování imerzního oleje na nátěry. Pre-klasifikace leukocytů do 18 buněčných typů. Pre-klasifikace morfologického hodnocení erytrocytů. Odborníkem validované výsledky jsou automaticky odesílány do LIS. 

On-line objednávky