Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA® Chemistry XPT

Biochemický analyzátor ADVIA® Chemistry XPT  s kapacitou až 2400 testů za hodinu, 59 metodami na palubě vč. 3 ISE (Na, K, Cl), s možností otevřených kanálů. Plně napojitelný k automatizaci, přímé pipetování z dopravníkového pásu. Pokročilé uživatelské rozhraní a technologie VeriSmart® podporují přesnost a správnost měření. Technologie automatického zaznamenávání vzorků umožňuje opakování a ředění bez nutnosti znovu vkládat primární zkumavku. ISE modul zajišťuje vysokou kapacitu bez nutnosti rutinní údržby. Koncentrované reagencie umožňují vysoký počet provedených testů bez nutnosti častého doplňování. Většinu systémových reagencií lze doplnit za chodu. Automatické kalibrace, QC, zahájení I ukončení provozu.  Kontrola integrity vzorků, mikroobjemové vzorky, rychlá detekce hladiny a sraženin - to vše snižuje nutnost manuálního zásahu. Flexibilní a široké menu, které umožňuje testování klinické chemie, zneužívání léků a drog (DOA), monitorování terapeutických hladin léků (TDM) a stanovení specifických protein, včetně Cystatinu C.

On-line objednávky