Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Atellica 1500

Automatizovaný systém pro močovou analýzu Atellica ™ 1500* sjednocuje spolehlivý automatizovaný chemický močový analyzátor CLINITEK Novus® a nový analyzátor močového sedimentu Atellica™ UAS 800
v jednu zcela automatizovanou močovou linku. Tento nový a efektivní přístroj vám umožní ušetřit čas, získat výsledky rychleji a kvalitněji, pracovat ekonomičtěji bez zbytečného opakování měření a efektivně zvládnout zvyšující se nároky na močovou analýzu. Analyzátor CLINITEK Novus kombinuje technologii močových proužků s kvalitní digitální kamerou, která posouvá chemické testování moči na novou úroveň. Nový analyzátor Atellica UAS 800 je zcela automatizovaný analyzátor pro vyšetření močového sedimentu, využívající pokročilého digitálního snímání s vysokým rozlišením, které odpovídá kvalitou obrazu vysoce výkonným manuálním mikroskopům.

Atellica 1500 – specifikace

Atellica 1500 – brozura

On-line objednávky