Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Atellica UAS 800

Nový analyzátor Atellica UAS 800 je nejnovější plně
automatizovaný analyzátor močového sedimentu,
který umožňuje zvýšit produktivitu vaší laboratoře
a snížit podíl manuální práce laboratorního personálu.

Atellica UAS 800 – specifikace

On-line objednávky