Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

VERSANT HCV AMPLIFICATION 2.0

Katalogové číslo: 6718688
Souprava VERSANT HCV Amplification 2.0 (LiPA) je určena k použití k reverzní transkripci netranslatované oblasti 5' (5'UTR) a v core oblasti genomu viru hepatitidy C (HCV).