Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

VERSANT HCV GENOTYPE 2.0 ASSAY

Katalogové číslo: 6719382
Test VERSANT HCV Genotype 2.0 (LiPA) test s lineární sondou pro diagnostické použití in vitro, který identifikuje genotypy 1 až 6 viru hepatitidy C (HCV) a subtypy a a b genotypu 1 ve vzorcích lidského séra a EDTA plazmy.