Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Enzygnost Anti-HIV 1/2 Plus

Katalogové číslo: OQFK21
Imunoenzymatická souprava pro kvalitativní detekci specifických protilátek proti antigenům HIV1, HIV2 a HIV1 (subtyp O) v lidském séru a plazmě.