Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Enzygnost Anti-HCV 4.0

Katalogové číslo: OPIH035
Imunoenzymatická souprava pro kvalitativní detekci specifických protilátek IgG a IgM proti viru hepatitidy C (HCV) v lidském séru nebo plazmě.