Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Enzygnost Anti-EBV IgG

Katalogové číslo: OWIS155
Imunoenzymatická souprava pro kvalitativní detekci a kvantitativní stanovení specifických IgG protilátek proti viru Epsteina-Barrové (EBV) v lidském séru a plazmě.