Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Enzygnost Anti EBV IgM II

Katalogové číslo: OPCI035
Imunoenzymatická souprava pro kvalitativní detekci a kvantitativní stanovení specifických IgM protilátek proti viru Epsteina-Barrové (EBV) v lidském séru a plazmě.