Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ALPI

Katalogové číslo: DF150

Metoda ALPI je diagnostický test in vitro pro kvantitativní měření alkalické fosfatázy v lidském séru a plazmě pomocí systému Dimension®. Měření alkalické fosfatázy nebo jejích isoenzymů se používá v diagnostice a léčbě některých jaterních, kostních, příštítných a střevních onemocnění.