Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ALDL

Katalogové číslo: DF131
Metoda ALDL v klinickém chemickém systému Dimension® je diagnostický test in vitro pro kvantitativní měření množství cholesterolu v lipoproteinech s nízkou hustotou (LDL-C) v lidském séru a plazmě. Měření LDL-C se používá při diagnóze a léčbě poruch metabolismu lipidů, jako je např. diabetes mellitus, ateroskleróza a různé onemocnění jater a ledvin.