Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ALT

Katalogové číslo: DF43A
Metoda ALT, která se používá u systému pro klinickou biochemii Dimension®, je diagnostickým testem in vitro, který je určen ke kvantitativnímu stanovení aktivity alaninaminotransferázy v lidském séru nebo plazmě.