Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

INNOVANCE® LOCI® F1+2

Katalogové číslo: OPOM03

Test INNOVANCE® LOCI® F 1+2 je kvantitativní diagnostický test určený k použití v klinické laboratoři pro automatické stanovení F 1+2 fragmentu protrombinu v lidské citrátové plazmě na systému Atellica® COAG 360 System. Měření F 1+2 je používáno k diagnostice, sledování a vyhodnocení získaných i vrozených poruch krevní koagulace. Test může být použit jako podpora pro vyhodnocení rizika trombózy a účinnosti orální
antikoagulační terapie. Pro diagnostické použití in vitro.