Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

CA Systém Buffer (Owrens Veronal Buffer)

Katalogové číslo: B4265-37

Diluční pufr pro koagulační testování