Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Berichrom Heparin LMW Control 2

Katalogové číslo: OPCB035

Atestovaná kontrola pro stanovení nízkomolekulárního heparinu promocí reagenicí Berichrom Heparin v subterapeutickém rozsahu