Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Berichrom Heparin UF Control 2

Katalogové číslo: OPBZ035

Atestovaná kontrola pro stanovení nefrakcionovaného heparinu promocí reagenicí Berichrom Heparin v subterapeutickém rozsahu