Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Berichrom Heparin

Katalogové číslo: OWLD115

Chromogenní test pro stanovení nefrakcionovaného (UF) a nízkomolekulárního (LMW) heparinu na principu anti Xa.