Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Berichrom Heparin UF Control 1

Katalogové číslo: OPBY035

Atestovaná kontrola pro stanovení nefrakcionovaného heparinu promocí reagenicí Berichrom Heparin v terapeutickém rozsahu