Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT 2000 Tobramycin Assay

Katalogové číslo: 4S019

Emit ® 2000 Tobramycin Assay je homogenní enzymový imunotest určený pro kvantitativní stanovení tobramycinu v lidském séru nebo plazmě. Soupravy Emit ® 2000 jsou určeny pro užití na různých chemických analyzátorech.