Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Antiepileptic Drug Calibrator

Katalogové číslo: 6A089
Emit ® Antiepileptic Drug Calibrators kalibrátory jsou určeny pro použití s Emit ® stanovením antiepileptik jako referenční při měření koncentrací ethosuximidu a primidonu v lidském séru nebo plazmě.