Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Amikacin Assay

Katalogové číslo: 6X019
Emit® analýza amikacinu je homogenní enzymatická imunoanalýza používaná pro kvantitativní hodnocení amikacinu v lidském séru nebo plazmě.