Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

C1q Component

Katalogové číslo: OTNT05
In-vitro diagnostická reagencie pro kvalitativní detekci C1q v lidském séru, v heparinizované a EDTA plazmě pomocí imunochemické precipitace na gelu.