Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Complement Standard Serum

Katalogové číslo: OUUN03
K sestrojení kalibračních křivek při imunochemickém stanovení C1q a C5 v lidském séru.