Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

NOR-Partigen Antithrombin III

Katalogové číslo: OSLC03
Souprava pro in vitro diagnostiku, pro kvantitativní stanovení antitrombinu III (AT III) v lidské citrátové plasmě metodou radiální imunodifúze.