Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry CREATININE_2

Katalogové číslo: 3039070
Pro in vitro diagnostické použití při kvantitativním stanovení kreatininu v lidském séru, plazmě (heparin lithný) a moči na analyzátorech ADVIA. Tato měření se používají při diagnóze a léčení renálních nemocí a při monitorování renální dialýzy.