Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry ALT_c

Katalogové číslo: 6860469

Koncentrovaná reagencie ke stanovení alaninaminotransferázy.