Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry MAGNESIUM

Katalogové číslo: 2271328
Pro in vitro diagnostické použití pro kvantitativní stanovení hořčíku v lidském séru, plazmě a moči na analyzátorech ADVIA. Tato stanovení se používají při diagnóze a léčbě hypermagnézie a při monitorování pacientů dlouhodobě přijímajících intravenózní terapii bez hočíku.