Siemens Healthcare

Siemens Healthcare
 • Černý kašel se vrací

  Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, počet nakažených bakterií Bordetella pertussis v posledních letech mluví o opaku. Rizikovou skupinou jsou novorozenci, staří lidé a chronicky nemocní pacienti s astmatem či chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), které může černý kašel ohrozit na životě. Onemocnět však může kdokoliv z nás a jedinou ochranou je opakované očkování.

  Více informací najdete v zákaznickém časopisu Trend.

 • Test ADVIA Centaur Anti-CCp IgG

  Včasná a snadná detekce revmatoidní artritidy

  Revmatoidní artritida (RA) je jedním z nejběžnějších autoimunitních onemocnění postihující 0,5 – 1,0 % dospělé populace. Nejčastějším laboratorním testem pro její diagnostiku je stanovení revmatoidního faktoru (RF). Ten má však nižší specificitu, než jakou dosahuje druhá generace testů na stanovení protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu (anti-CCP). Společnost Siemens Healthcare nabízí řešení, které zvýší efektivitu vaší laboratoře díky konsolidaci testů a zároveň pomůže ke snadné detekci revmatoidní artritidy. Test ADVIA Centaur Anti-CCP IgG se vyznačuje výjimečnou specificitou k RA (96 %) a vysoce přesnou diferenciální diagnostikou RA. Díky velmi dobré funkční charakteristice testu na spolehlivém analyzátoru lze provést včasnou diagnostiku a prognózu u každého pacienta s RA individuálně.

 • Spolehlivé řešení pro testování Gravesovy nemoci

  Hypertyreóza postihuje přibližně 35 milionů lidí na celém světě. Způsobují ji různé druhy poruch, z nichž nejběžnější je Gravesova–Basedowova nemoc. Rychlá a přesná diagnóza je nezbytně nutná k časnému stanovení správné léčby, a tím i zlepšení kvality života pacienta. Společnost Siemens Healthcare nyní představuje plně automatizovaný kvantitativní test na detekci stimulujících protilátek proti TSH receptoru. Více informací najdete v zákaznickém časopisu Trend.

   

 • Změny ve společnosti Siemens, s.r.o.

  Společnost Siemens s.r.o. ke dni 1. října 2015 převádí svou činnost v oblasti zdravotnictví na nově vzniklou samostatnou právní strukturu v rámci skupiny Siemens na společnost Siemens Healthcare, s.r.o.


  Nové kontaktní údaje:

  Siemens Healthcare, s.r.o.
  Siemensova 2715/1
  155 00 Praha 5
  Česká republika
  IČO: 04179960
  DIČ: CZ04179960

 • Komplexní testování: Analyzátory ADVIA Chemistry XPT a ADVIA Centaur XPT

  Nabídka metod biochemického analyzátoru ADVIA Chemistry XPT a imunochemického analyzátoru ADVIA Centaur XPT poskytuje komplexní rutinní a speciální testování pro celé spektrum onemocnění s dostupností více než 180 testů. Kombinované menu nabízí testování od rutinní chemie a monitorování hladin léků po srdeční onemocnění, onkologii a testování infekčních onemocnění.

  Analyzátor ADVIA® Chemistry XPT

  ADVIA Chemistry XPT

  •    Široké portfolio metod zahrnuje rutinní chemii, speciální testy, diagnostiku plazmatických proteinů, monitorování hladin léků a drogový screening v moči

  •    Na analyzátoru je k dispozici 117 metod v baleních různé velikosti včetně možnosti volby koncentrovaných reagencií
  •    Výkon analyzátoru 2400 testů/hod (1800 fotometrických testů a 600 ISE) poskytuje dostatečnou kapacitu i během denní špičky
  •    Stejná reagenční platforma na všech biochemických analyzátorech řady ADVIA 
  •    Otevřené kanály pro uživatelem definované metody

  Imunologický analyzátor ADVIA Centaur® XPT

  ADVIA Centaur XPT•    Široké portfolio metod testování onemocnění zahrnuje více než 70 testů od kardiologie a onkologie po reprodukční endokrinologii, testy štítné žlázy a rozsáhlé menu testů pro infekční onemocnění, včetně HIV
  •    Rozvinutá technologie využívající akridin ester (AE) umožňuje kontinuální zavádění nových inovativních metod
  •    Carry-over u vzorků je vyloučen použitím špiček na jedno použití
  •    Stejné reagencie připravené k použití na všech imunochemických analyzátorech 
  řady ADVIA 

   

Archiv novinek