Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Sysmex® CS 5100

 • Výkon ca 400 PT/APTT/hod
 • Práce výlučně po pacientech, současné měření koagulačních, chromogenních a imunologických testů
 • Zdroj světla je lampa, k dispozici jsou vlnové délky 340, 405, 575, 660 a 800 nm
 • Současně možno vložit až 100 vzorků
 • Preanalytická kontrola vzorků: Přístroj skenuje vzorek při vlnových délkách 405, 575 a 660 nm a detektuje ikteritu, hemolýzu a lipemii. Rovněž kontroluje naplnění primární zkumavky dle uživatelem zadaných kritérií.
 • Uživatelsky definovatelná automatická rediluce a reanalýza
 • Kontinuální doplňování vzorků, reagencií a kyvet
 • Současné měření vzorků, kalibrací a kontroly kvality
 • Až 3000 kyvet on board
 • Čtečka čárových kódů pro vzorky i reagencie.
 • 2D čtečka čárových kódů pro načítání hodnot a šarží kalibrátorů a kontrol
 • Paměť na výsledky od 10000 vzorků
 • Obousměrná komunikace s LIS, externí tiskárna
 • Program kontroly kvality vč. statistického vyhodnocení
 • Management uživatelů – přístup jednotlivých uživatelů jištěn heslem
 • Nízké provozní náklady
 • Přístroj lze zapojit do automatické linky
 • Obsluha obdobná jako u přístroje CS-2x00i – kompatibilita CS-linie
On-line objednávky