Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

PFA-100®

  • Zjištění funkce trombocytů při poruchách primární hemostázy typu von Willebrandova choroba
  • Výborná citlivost na vrozené poruchy trombocytů typu Glanzmannovy trombasthenie
  • Ověření efektu desmopressinu (DDAVP) v předoperační terapii
  • Zjištění dysfunkce trombocytů způsobené aspirinem
  • Zjištění blokády  receptoru P2Y12 u pacientů léčených antagonisty receptoru P2Y12
  • Testy COL/EPI (screening), COL/ADP (potvrzení), P2Y (blokáda receptoru P2Y12)
  • Stanovení ve 3 jednoduchých krocích
  • Výsledek 1 testu z 800 μl plné krve do 5-8 minut
  • Odběr krve do 3,8% nebo 3,2% pufrovaného citrátu sodného, stabilita vzorků až 4 hodin

 

On-line objednávky