Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA® 2120

Plně automatický hematologický analyzátor s možností vyšetření 6-populačního diferenciálního krevního obrazu určený pro střední a velké laboratoře.  Analyzátor využívá nejmodernější technologie: barvení buněk na přítomnost peroxidázy a detekci buněk laserovým paprskem. Stanovení hodnoty hemoglobinu v erytrocytu přímým měřením (ne výpočtem) znamená přesnější určení charakteru anémie z parametrů krevního obrazu. Dvojrozměrná optická analýza trombocytů umožňuje dokonalé odlišení velkých trombocytů od mikrocytů a tím přesnější stanovení celkového počtu trombocytů. Přístroj poskytuje možnost on-line vyšetření počtu a jednotlivých parametrů retikulocytů, včetně vyšetření hodnoty obsahu hemoglobinu v retikulocytu (CHr).  Široký měřicí rozsah, citlivý a specifický systém upozornění, stanovení počtu leukocytů ze dvou nezávislých měření a dvojitý odečet hodnoty hemoglobinu vede k redukci počtu opakovaně vyšetřovaných vzorků. V porovnání s analyzátorem ADVIA 120 jsou technologické postupy a principy měření stejné, jiný je vnější design přístroje, jednodušší software s možností vyšetření likvoru, automatizované vyprazdňování odpadu a možnost připojení automatu na přípravu a barvení krevních nátěrů. 

On-line objednávky