Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Autoslide

Reflexní příprava nátěrů založena na uživatelsky definovaných kritériích pro meze, morfologické indikátory, lokalitu, lékaře, věk/pohlaví. Umožňuje získání správných výsledků hned napoprvé bez opakování. Zaručuje nátěry bez kontaminace předchozím vzorkem. Používá vysoce kvalitní barvící reagencie pro jedno použití na každé sklíčko. Využívá jedno napojení na LIS přes hematologický analyzátor (ADVIA 2120 nebo 2120i). Flexibilní nastavení programu, automatická údržba.

On-line objednávky