Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA® 2400

Biochemický analyzátor ADVIA 2400 je schopen provést až 2400 testů za hodinu. Technologie automatického zaznamenávání vzorků umožňuje opakování a ředění bez nutnosti znovu vkládat primární zkumavku. Má odolný hardware se zjednodušeným softwarovým rozhraním. Kontrola integrity vzorků, mikroobjemové vzorky, rychlá detekce hladiny a sraženin, to vše snižuje nutnost manuálního zásahu. Novými pokroky v oblasti stability činidel, četnosti kalibrace, redukcí interferencí a rozšířením linearity jsou zajištěny konzistentní a spolehlivé výsledky. Samozřejmostí je flexibilní, široké menu, které umožňuje spojení testování klinické chemie, zneužívání léků a drog (DOA), monitorování terapeutických hladin léků (TDM) a stanovení specifických proteinů včetně Cystatinu C s neomezeným počtem otevřených kanálů.

On-line objednávky