Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Sysmex® CA-1500

 • Výkon 120 PT/hod, 80 současných PT/APTT/hod
 • Práce výlučně po pacientech, současné měření koagulačních, chromogenních a imunologických testů
 • Zdroj světla pro koagulační testy  je LED 660 nm, pro chromogenní a imunologické testy je zdrojem světla halogenová lampa s filtry 405 nm pro chromogenní a 575 nm a 800 nm pro imunologické testy
 • 25 volně programovatelných metod v paměti, ke každé metodě může být uložena kalibrační křivka
 • Současně je možno zpracovávat až 15 parametrů na vzorek s automatickou uživatelsky definovatelnou redilucí a reanalýzou
 • Současně možno vložit až 50 vzorků
 • Kontinuální doplňování vzorků, reagencií a kyvet
 • Současné měření vzorků, kalibrací a kontroly kvality
 • Ca. 200 kyvet on board
 • Čtečka čárových kódů pro vzorky a volitelně i pro reagencie.
 • Paměť na výsledky od 1000 vzorků
 • Obousměrná komunikace s LIS, externí tiskárna
 • Program kontroly kvality vč. statistického vyhodnocení
 • Nízké provozní náklady
 • Velmi jednoduchá obsluha – kompatibilita CA-linie
On-line objednávky