Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Hematek 3000

Natřená podložní sklíčka (standardních rozměrů 25 x 75 mm) po vložení zafixuje, nabarví a vysuší vydá jako suchý nabarvený nátěr. Rychlost barvení: 1 sklíčko za minutu. Optimálních výsledků barvení se dosáhne s použitím jedné z reagencií Hematek Stain Pak, která obsahuje po láhvi barvy, pufru a mycího roztoku a je tvarově uzpůsobená ke snadnému vložení do přístroje.

On-line objednávky